Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Android үйлдлийн системтэй утсанд eSIM-г яаж суулгах вэ?

Android үйлдлийн системтэй утсанд eSIM суулгах видео болон зурган заавар:

  • Android үйлдлийн симстемтэй утсанд eSim суулгах видео заавар: 

  • eSIM-ийн QR кодыг дараах зааврын дагуу уншуулж, дугаараа идэвхжүүлээрэй.

Санамж:

  • QR код уншуулах үед таны гар утас интернетэд (wifi-д) холбогдсон байх шаардлагатайг анхаараарай.