Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч Toki хөтөч

Toki апп-р дата авах, бэлэглэх, зээлэх болон бусдаас дата хүсэх

Toki апп ашиглан дата авах, бэлэглэх, зээлэх, дата хүсэлт илгээх дараах заавруудтай танилцаарай.

Дараа төлбөрт дугаарын хэрэглэгчид дата авах, бэлэглэх, бусдаас дата хүсэх боломжтой.

Урьдчилсан болон хосолсон төлбөрт дугаарын хэрэглэгчид дата авах, бэлэглэх, зээлэх, бусдаас дата хүсэх боломжтой.

Toki апп татах бол Android, iOS дээр дараарай. 

Дата авах

1. Үйлчилгээ > Төлбөр цэс рүү орно.
2. Дата, нэгж > Дата мини апп руу орно.
3. Утасны дугаараа оруулна.
4. Авах дата багцаа сонгоно.
5. Төлбөрийн аргаа сонгож төлнө.

 
 

Дата бэлэглэх

1. Үйлчилгээ > Төлбөр цэс рүү орно.
2. Дата, нэгж > Дата мини апп руу орно.
3. Утасны дугаарын доор байрлах сум > Бэлэглэх дээр дарна.
4. Зээлэх дата багцын хэмжээг сонгоно.
5. Төлбөрийн аргаа сонгож төлнө.

 
 

Дата зээлэх

Урьдчилсан болон хосолсон төлбөрт дугаарын хэрэглэгчид зээлэх боломжтой. Дараа төлбөрт дугаарын хэрэглэгчид бусдаас дата хүсэх буюу "Дата хүсэлт" илгээх боломжтой.

1. Үйлчилгээ > Төлбөр цэс рүү орно.
2. Дата, нэгж > Дата мини апп руу орно.
3. Утасны дугаарын доор байрлах сум > Зээлэх дээр дарна.
4. Зээлэх дата багцын хэмжээг сонгоно.
5. Зээлээ эргэн төлөхдөө Зээл төлөх дээр дарж төлнө.

 
 

Дата хүсэх

Урьдчилсан, хосолсон болон дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид бусдаас дата хүсэх боломжтой.

1. Үйлчилгээ > Төлбөр цэс рүү орно.
2. Дата, нэгж > Дата мини апп руу орно.
3. Утасны дугаарын доор байрлах сум > Хүсэх дээр дарна.
4. Хүсэлт илгээх дугаараа оруулна.
5. Хүсэлт илгээх дата багцын хэмжээг сонгоод илгээнэ.

Зөвлөгөө:

  • Дата хүсэлт үйлчилгээний шимтгэл 0₮.
  • Дата хүсэлт илгээсэн хэрэглэгч таны хүсэлтийг зөвшөөрсөн тохиолдолд дата багц идэвхэжнэ.