Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

QR код ашиглаж яаж нэгж худалдан авах вэ? /Урьдчилсан төлбөрт/

Хаан болон Төрийн банкны апп ашиглан QR код уншуулж нэгж авах зурган заавар:

1. Интернет банкны эрхээр нэвтэрч орно.

2. Qpay хэсэгт дарна.

3. Нэгжийн Qpay код уншуулна.

4. Нэгжийн дүнгээ сонгоно.

5. Цэнэглэгч картын дагалдах эрхтэй танилцана.

6. Нэгж цэнэглэх утасны дугаараа оруулж гүйлгээ хийнэ.

Төрийн банкны апп ашиглаж QR кодоор нэгж авах заавар:

1. Интернет банкны эрхээр нэвтэрч орно.

2. Qpay хэсэгт дарна.

3. Нэгжийн Qpay код уншуулна.

4. Нэгжийн дүнгээ сонгоно.

5. Цэнэглэх утасны дугаараа оруулна.

6. Гүйлгээний нууц үгээ оруулж төлбөрөө төлнө.