Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Нэгж авах бүрд хоног нэмэгдэх үү?

Дугаарын багцаас хамааран цэнэглэгч картын дагалдах эрхүүд дараах байдлаар өөр өөр байдаг.

  • Smart Talk багцын хэрэглэгч хоногтой картаар дансаа цэнэглэхэд үйлчилгээний хугацаа нь дуусах өдрөөс эхэлж хоног нэмэгдэнэ. 
  • Smart days болон Smart data багцын дугаараа хоногтой картаар цэнэглэхэд тухайн цэнэглэсэн өдрөөс эхлээд хоног орно.

Зөвлөгөө:

  • Дугаарынхаа хугацааг сунгах бол хоногтой цэнэглэгч картыг сонгоорой.
  • ЭНД дараад үйлчилгээнийхээ багцын төрлийг шалгаж цэнэглэгч картын мэдээлэл авна уу.