Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Дугаараа өөр хүний нэр дээр шилжүүлэхэд тухайн дугаарын ашигласан хугацаа, урамшуулал, багц устах уу?

Дугаар эзэмшигчийн нэр солигдох болон дугаар устах үед дагалдах бүх эрх устана.