Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Бусдын дансыг цэнэглэх үйлчилгээ гэж юу вэ?

Энэ нь хэн нэгэн Юнителийн дугаартай хүний дансыг цаасан картаар цэнэглэж өгөх боломжтой үйлчилгээ юм.
Бусдын дансыг цэнэглэх заавар: 

  • *1413*88123456*1234567891123456# =>call
  • *1413*цэнэглэх утасны дугаар*цэнэглэгч картын дугаар# =>call