Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Яаж бусдын дансыг цэнэглэх вэ?

Бусдын дансыг дараах заавраар цэнэглэх боломжтой.
  • *1413*цэнэглэх утасны дугаар*цэнэглэгч картын дугаар# =>call. Жишээ нь: *1413*88123456*1234567891123456# =>call