Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Бусдын дансыг картаар цэнэглэхэд (нэгж авч өгөхөд) шимтгэлтэй юу?

Данс цэнэглэгч болон хүлээн авагч ямар нэгэн шимтгэл төлөхгүй.