Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Шинэ дугаар яаж авах вэ? /Дараа төлбөрт/

Дараах сувгаас шинэ дугаар авах боломжтой.

Дараах багцаас сонгож авах боломжтой:

  • Энгийн багцад дараах багцууд орно: Багц 20000, 22000
  • Энтертайнмент багцад дараах багцууд орно: Багц 30000, 33000, 40000, 50000 , 60000, 100000
  • Энтертайнмент багцын энгийн багцаас ялгарах онцлогийг та доорх хүснэгтүүдээс харна уу.

Багцад дагалдах эрхүүд:

Багцад дагалдах эрх дуусаад дараах тарифаар төлбөр бодогдоно:

Дараа төлбөрт үйлчилгээ гэдэг нь эхэлж хэрэглээгээ хийгээд, дараа сарынхаа 05-ний өдрөөс 20-ний өдрийн дотор төлбөрөө төлөх боломжтой үйлчилгээ юм.

Жишээ нь: 8-р сарынхаа хэрэглэсэн хэрэглээний төлбөрийг 9-р сард төлнө.

Зөвлөгөө:

  • Багц 20000 болон 22000 сонгосон бол үндсэн барьцаа 40000₮ байршуулан ашиглана. Таны хэрэглээний дээд хязгаар нь 80000₮ байна. Та хэрэглээний дээд хязгаараа өсгөхийг хүсвэл барьцаа төлбөрөө 60000₮ болгон байршуулах боломжтой.