Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Шинэ дугаар яаж авах вэ? /Хосолсон төлбөрт/

Дараах багцаас сонгож авах боломжтой:

Багцад дагалдах эрхүүд:

Багцад дагалдах эрх дуусаад дараах тарифаар төлбөр бодогдоно:

Санамж:

  • Нэмэлт үйлчилгээний төлбөр хэрэглээний төлбөр дээр нэмэгдээд дараа сард төлнө.
  • Дата болон яриа, мессэжийн төлбөр нэгжээс хасагдана.

Зөвлөгөө: Дараах сувгаас шинэ дугаар авах боломжтой.