Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Гоё дугаар яаж авах вэ?

Алт, Мөнгө, Бриллиант дугаараас сонгон авах боломжтой ба төгсгөлийн 4-6 оронгоос хамааран нэмэлт үнэлгээ төлнө.

Дараа төлбөрт азын дугаарын үнэлгээ:

 • Мөнгөн дугаар: 
 1. Багц 20’000, 22'000, 30’000, 33'000 Үнэлгээ - 300’000₮
 2. Багц 40’000, 50'000, 60’000, 100’000  Үнэлгээ - 500’000₮
 • Алтан дугаар:
 1. Багц 20’000, 22'000, 30’000, 33'000   Үнэлгээ - 800’000₮
 2. Багц 40’000, 50'000, 60’000, 100’000   Үнэлгээ - 1’000’000₮
 • Бриллиант дугаар:
 1. Багц 20’000, 22'000, 30’000, 33'000   Үнэлгээ - 2'000'000₮
 2. Багц 40’000, 50'000, 60’000, 100’000   Үнэлгээ - 3’000’000₮

Урьдчилсан төлбөрт азын дугаарын үнэлгээ:

 • Мөнгөн дугаар: Үнэлгээ - 100’000₮
 • Алтан дугаар: Үнэлгээ - 500’000₮
 • Бриллиант дугаар: Үнэлгээ - 1’000’000₮

Хосолсон төлбөрт азын дугаарын үнэлгээ:

 • Мөнгөн дугаар: Үнэлгээ - 300’000₮
 • Алтан дугаар: Үнэлгээ - 800’000₮