Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч Toki хөтөч

Шинэ дугаар авах заавар

Дараах шинэ дугаарын багцын мэдээлэл болон дугаар авах заавартай танилцаарай.

Шинэ дугаар авах заавар

Дараах сувгууд дээр дарж шинэ дугаар авах дэлгэрэнгүй заавартай танилцаарай.

Unitel апп

 

Unitel вэбсайт

 

Агент

 

Үйлчилгээний салбар

 
 

Та өөрт ойр байрлах Юнителийн агентаас шинэ дугаар худалдан авах боломжтой.

Өөрт ойр байрлах Юнителийн салбарт хандаж шинэ дугаар авах боломжтой ба хэрэв та 18 нас хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээгээр үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болох боломжтой. Салбарын байршлыг ЭНД дарж хараарай. 

Та доорх зааврын дагуу Unitel вэбсайтаар шинэ дугаар авах боломжтой. Unitel вэбсайт руу хандах бол ЭНД дараарай.

eSIM-ээр дугаар авах заавар

Unitel.mn вэбсайтаар дамжуулан eSIM-ээр шинэ дугаар авах заавар: 

1. Unitel вэбсайт руу ороод “Шинэ дугаар” цэс дээр дарна.

2. Үйлчилгээний төрлөө сонгоно.

3. Худалдан авах дугаараа сонгож дарна.

4. Сонгосон дугаараа шалгаад "Худалдаж авах төрөл" хэсгээс “eSIM”-г “Сонгох” дээр дарж ашиглах гар утас, төхөөрөмжөө сонгоно.

5. Дугаарын багцаа сонгоод “Үргэлжлүүлэх” дээр дарна.

6. “E-Mongolia бүртгэл” хэсгийг сонгож “ДАН” системээр нэвтэрч өөрийн мэдээллээ баталгаажуулна.

7. Хувийн мэдээллээ нягталж баталгаажуулаад, гарын үсгээ зурна.

8. НӨАТ-ын баримтын төрлөө сонгоод, и-мэйл хаягаа бөглөөд, төлбөр төлөх хэлбэрээ сонгож “Төлөх” дээр дарна.

9. Гүйлгээний төлөв “Амжилттай” болоход eSIM-н QR код гарч ирэх ба та өөрийн гар утасны eSIM тохируулах хэсэгт уншуулж ашиглана.

 
 

Unitel апп татах бол ЭНД дараарай.

Unitel апп руу хандан » Шинэ дугаар » Үйлчилгээний төрлөө сонгох » Дугаар сонгох » Үйлчилгээний багцтай танилцан Сонгох » Танин баталгаажуулалт » Үргэлжлүүлэх » Үйлчилгээний гэрээтэй танилцаж Хадгалах » И-мэйл хаяг баталгаажуулалт » Симний төрлөө сонгоод Үргэлжлүүлэх » Оруулсан мэдээллүүдээ шалгаад Шинэ дугаар авах » НӨАТ-н баримт авах төрлөө сонгоод Төлбөр төлөх » Шинэ дугаар үүснэ.

 
 
 
 

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний мэдээлэл

Та хэрэглээндээ тохируулан дараах 3 төрлийн багцаас сонгон шинэ дугаар авах боломжтой.

Smart days

 

Smart talk

 

Smart data unlimited

 
 

Smart days багц нь үйлчилгээний хоногоо урт байлгах хүсэлтэй хэрэглэгчдэд зориулсан цэнэглэлт бүрд илүү хоногтой ба доорх багцын дэлгэрэнгүй мэдээллүүдтэй танилцаарай.

Онцлог, давуу талууд

 • Цэнэглэлт бүрд илүү хоног
 • Хэрэглэхэд энгийн ойлгомжтой.

Тариф:

Багц Яриа сүлжээндээ*  Яриа бусад сүлжээнд*  Задгай дата хэрэглээ /1kbps/* Мессэж бүх сүлжээнд* 
Smart talk  0₮ 45₮  0₮  20₮ 
Smart data unlimited  70₮  70₮  0₮  20₮ 
Smart days  70₮  70₮ 0₮  20₮ 
*НӨАТ орсон дүн

Шинэ дугаарын үнэ:

Шинэ дугаарын үнэ* Нэгж  Үйлчилгээний хоног
3'000₮  1'000 30 
5'000₮  5'000 50 
10'000₮  10'000  100 
15'000₮  15'000  150 
*НӨАТ орсон дүн

Цэнэглэгч картууд:

Картын төрөл Нэгж  Хоног Дата Үнэ*
Хоногтой цэнэглэгч карт
 
3'000  30  3'000₮ 
5'000  50  - 5'000₮
10'000 100  - 10'000₮
15'000  150 - 15'000₮
20'000 200  20'000₮ 
5'000 30 10GB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/
Сүлжээндээ хязгааргүй яриа 
25'000₮
40'000 360  40'000₮
50'000 360  - 50'000₮
70'000 360 - 70'000₮
120'000  360  120'000₮
Урамшуулалтай цэнэглэгч карт
 
3'000

5GB

6'900 
5'000 

15GB

9'900 
*НӨАТ орсон дүн

Smart talk багц нь ярианы хэрэглээ их, хязгааргүй ярих хүсэлтэй хэрэглэгчдэд зориулсан бусад сүлжээнд хамгийн хямд ярианы тарифтай ба доорх багцын дэлгэрэнгүй мэдээллүүдтэй танилцаарай.

Онцлог, давуу талууд:

 • 1.5 сая хэрэглэгчийн сүлжээнд хязгааргүй үнэгүй ярина
 • Бусад сүлжээнд хамгийн хямд ярианы тарифтай
 • Хоногтой карт бүрд дата эрхтэй

Тариф:

Багц Яриа сүлжээндээ* Яриа бусад сүлжээнд* Задгай дата хэрэглээ /1kbps/* Мессэж бүх сүлжээнд*
Smart talk 0₮ 45₮  0₮  20₮ 
Smart data unlimited 70₮ 70₮  0₮  20₮
Smart days 70₮  70₮  0₮  20₮ 
*НӨАТ орсон дүн 

Шинэ дугаарын үнэ:

Шинэ дугаарын үнэ*  Нэгж Үйлчилгээний хоног Дата Дагалдах эрх
10'000₮ 5'000 15 50MB /Хүчинтэй хугацаа 15 хоног/ Сүлжээндээ хязгааргүй яриа
15'000₮ 5'000 30 50MB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/  Сүлжээндээ хязгааргүй яриа
*НӨАТ орсон дүн

Цэнэглэгч картууд:

Картын төрөл  Нэгж Хоног Дата Үнэ* 
Хоногтой цэнэглэгч карт 5'000  3 50MB /Хүчинтэй хугацаа 3 хоног/ 5'000₮
1'000  30 50MB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/ 10'000₮
5'000 30 50MB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/  15'000₮ 
5'000 30  10GB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/
Сүлжээндээ хязгааргүй яриа 
25'000₮ 
10'000 90 50MB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/  40'000₮
10'000 180  50MB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/  70'000₮
10'000 360 50MB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/  120'000₮ 
Хоноггүй цэнэглэгч карт 3'000 - 3'000₮ 
20'000  - 20'000₮ 

20'000 

- - 50'000₮
Урамшуулалтай цэнэглэгч карт  3'000 - 5GB /Хүчинтэй хугацаа 5 хоног/  6'900₮
5'000 - 15GB /Хүчинтэй хугацаа 10 хоног/ 9'900₮ 
*НӨАТ орсон дүн

Smart data unlimited багц нь дата хэрэглээ их, үргэлж онлайн байх хүсэлтэй хэрэглэгчдэд зориулсан ба доорх багцын дэлгэрэнгүй мэдээллүүдтэй танилцаарай.

Онцлог, давуу талууд

 • Дагалдах дата эрх хамгийн их
 • Хамгийн өргөн сүлжээнд үргэлж онлайн байх боломжтой
 • Задгай дата төлбөр бодогдохгүй

Тариф:

Багц Яриа сүлжээндээ* Яриа бусад сүлжээнд* Задгай дата хэрэглээ /1kbps/*  Мессэж бүх сүлжээнд*
Smart talk  0₮ 45₮ 0₮ 20₮ 
Smart data unlimited  70₮ 70₮ 0₮ 20₮
Smart days 70₮ 70₮  0₮ 20₮
*НӨАТ орсон дүн

Шинэ дугаарын үнэ:

Шинэ дугаарын үнэ*  Нэгж Үйлчилгээний хоног Дата Дагалдах эрх
10'000₮ 3'000 15 5GB 128kbps дата хязгааргүй 
15'000₮  5'000 30 10GB 128kbps дата хязгааргүй 
*НӨАТ орсон дүн

Цэнэглэгч картууд:

Картын төрөл Нэгж Хоног Дата Үнэ*
Хоногтой цэнэглэгч карт 1'000 3GB /Хүчинтэй хугацаа 5 хоног/  5'000₮
1'000 30  5GB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/  10'000₮
5'000 30 10GB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/ 15'000₮ 
5'000 30 10GB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/
Сүлжээндээ хязгааргүй яриа 
25'000₮
10'000 90  40GB /Хүчинтэй хугацаа 90 хоног/  40'000₮
15'000 180  100GB /Хүчинтэй хугацаа 180 хоног/  70'000₮ 
20'000 360 200GB /Хүчинтэй хугацаа 360 хоног/  120'000₮ 
Хоноггүй цэнэглэгч карт 3'000 3'000₮ 
20'000  - - 20'000₮ 
50'000 - 50'000₮ 
Урамшуулалтай цэнэглэгч карт  3'000  5GB /Хүчинтэй хугацаа 5 хоног/  6'900₮ 
5'000 15GB /Хүчинтэй хугацаа 10 хоног/ 9'900₮ 
*НӨАТ орсон дүн
 
 
 
 

Дараа төлбөрт үйлчилгээний мэдээлэл

Дараа төлбөрт үйлчилгээ гэдэг нь өөрийн сонгосон багцын суурь хураамж болон нэмэлт үйлчилгээг хамтад нь төлбөрийн циклээс хамаарч дараа сарын 7, 20-ний дотор төлөх боломжтой үйлчилгээ юм. 

Дараах багцаас сонгож авах боломжтой:

Энгийн багцад дараах багцууд орно: Багц 20'000, 22'000

Энтертайнмент багцад дараах багцууд орно: Багц 30'000, 33'000, 40'000, 50'000 , 60'000, 100'000

Багц Барьцаа Бүртгэлийн хураамж*  Сарын суурь хураамж** Дотоод хэрэглээний лимит
20'000

 

 

 

0₮

 

 

 

10'000₮ 20'000₮

80'000₮

22'000 22'000₮

80'000₮

30'000 30'000₮

120'000₮

33'000 33'000₮

120'000₮

40'000 40'000₮

200'000₮

50'000 50'000₮

200'000₮

60'000 60'000₮

200'000₮

100'000 100'000₮

400'000₮

*НӨАТ орсон дүн
**НӨАТ ороогүй дүн

Багцад дагалдах эрхүүд:

Багц Дата хэрэглээ Сүлжээндээ яриа Бусад сүлжээнд Мессэж эрх LookTV эрх
20'000 2GB Хязгааргүй 200 мин - -
22'000 8GB Хязгааргүй - - -
30'000 5GB Хязгааргүй Хязгааргүй - Basic багц
33'000 16GB Хязгааргүй - - Basic багц
40'000 10GB Хязгааргүй Хязгааргүй - Basic багц
50'000 20GB Хязгааргүй Хязгааргүй - Premium багц
60'000 30GB Хязгааргүй Хязгааргүй - Premium багц
100'000 60GB Хязгааргүй Хязгааргүй Бүх сүлжээнд хязгааргүй Premium багц

Багцад дагалдах эрх дуусаад дараах тарифаар төлбөр бодогдоно:

Багц Ярианы тариф Дата тариф Мессэж тариф
20'000 60₮ 0₮ 25₮
22'000 60₮ 0₮ 25₮
30'000 0₮ 0₮ 25₮
33'000 60₮ 0₮ 25₮
40'000 0₮ 0₮ 30₮
50'000 0₮ 0₮ 30₮
60'000 0₮ 0₮ 30₮
100'000 0₮ 0₮ 0₮
 
 

Хосолсон төлбөрт үйлчилгээний мэдээлэл

Сарын суурь хураамж болон нэмэлт үйлчилгээний төлбөрийг дараа сардаа төлдөг, багцад дагалдах эрхээс бусад дуудлага хийх, мессэж бичих, нэмэлт дата багц авах гэх зэрэг үйлчилгээг дансандаа нэгж байршуулан авдаг үйлчилгээг хосолсон төлбөрт гэнэ. 

Дараах багцаас сонгож авах боломжтой:

Багц Барьцаа*  Бүртгэлийн хураамж*  Сарын суурь хураамж**
10'000 0₮ 5'000₮ 10'000₮
15'000 5'000₮ 15'000₮
*НӨАТ орсон дүн
**НӨАТ ороогүй дүн

Багцад дагалдах эрхүүд:

Багц Нэгж Дата хэрэглээ Сүлжээндээ яриа
10'000 - 500MB Хязгааргүй
15'000 5'000 500MB Хязгааргүй

Багцад дагалдах эрх дуусаад дараах тарифаар төлбөр бодогдоно:

Багц Ярианы тариф Дата тариф Мессэж тариф
10'000 70₮ 0₮ 20₮
15'000 70₮ 0₮ 20₮
 
 

Toki call үйлчилгээний мэдээлэл

IP77 үйлчилгээ шинэчлэгдэж Toki Call үйлчилгээ боллоо.
Энэхүү үйлчилгээг ашигласнаар та гадаадад байхдаа Toki аппликейшнээр дамжуулан хямд үнээр дуудлага хийх боломжтой болж байна.

 • Toki Call үйлчилгээний шинэ 77-той дугаар 0 төгрөг
 • Бүх сүлжээнд 70₮-р дуудлага хийх боломжтой
 • Хязгааргүй ярианы багцын сонголттой
 • Монгол дахь дуудлага хүлээн авагч нь интернэтэд холбогдох шаардлагагүй
 • Ухаалаг гар утас, таблет дээр ашиглах боломжтой.

Toki call үйлчилгээнд 77-той дугаараа холбож ашиглах ба бусад операторын дугаартай хэрэглэгчид 77-той шинэ дугаар худалдан авч ашиглах боломжтой.

 • Toki Call үйлчилгээнд дугаараа холбосны дараа Toki хэтэвчээ хүссэн дүнгээрээ цэнэглээд дуудлага хийнэ.
 • Гадаадад байгаа хүнд заавал интернэт холболт шаардлагатай буюу гар утасны дата болон Wi-Fi сүлжээнд холбогдож Toki Call үйлчилгээг ашиглах боломжтой. Харин Монголд байгаа дуудлага хүлээж авах хүнд интернэт холболт шаардлагагүй.

77-той шинэ дугаарын үнэ:

Дугаарын үнэ Нэгж Хоног Ярианы тариф Хүчинтэй хугацаа
0₮ - - 70₮ /Бүх сүлжээнд/ Хязгааргүй

Хязгааргүй ярианы багцын мэдээлэл:

Toki call үйлчилгээний дугаартаа доорх ярианы багцуудаас сонгон идэвхжүүлэх боломжтой.

Хязгааргүй ярианы багцыг:

 • 77-той дугаарт идэвхжүүлбэл Монголд болон гадаадад ч хэрэглээ хийх боломжтой.
 • Зөвхөн Toki апп-р дуудлага хийхэд ашиглана.
 • Хязгааргүй ярианы багцад мессэж бичих хэрэглээ, тусгай дугаар болон суурин утас руу залгах хэрэглээ ороогүй болно.
Багцын төрөл Хоног Дагалдах эрх Үнэ*
Хязгааргүй яриа- 7 7 хоног Бүх сүлжээнд хязгааргүй яриа 10'000₮
Хязгааргүй яриа- 30 30 хоног 25'000₮
Хязгааргүй яриа- 90 90 хоног 65'000₮
*НӨАТ орсон дүн
Зөвхөн Toki апп-н "Toki call" цэсэд хандан идэвхжүүлэх боломжтой.
 
 

Азын дугаарын үнэлгээ

Алт, Мөнгө, Бриллиант дугаараас сонгон авах боломжтой ба төгсгөлийн 4-6 оронгоос хамааран нэмэлт үнэлгээний төлбөр төлнө. 

Мөнгөн дугаар: 8*AB**AB, 8*AA**AA, 8***AABB, 8***ABAB

Алтан дугаар: 8**AAAAA, 8***AAAA 

Бриллиант дугаар: 8*AAAAAA, 8*11AAAA

Та дараах үйлчилгээний төрлүүдээс сонгож азын дугаарын үнэлгээтэй танилцаарай.

Дараа төлбөрт үйлчилгээ

 

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ

 

Хосолсон төлбөрт үйлчилгээ

 
 

Дараа төлбөрт азын дугаарын үнэлгээ:

 • Мөнгөн дугаар: 
 1. Багц 20’000, 22'000, 30’000, 33'000 Үнэлгээ - 300’000₮
 2. Багц 40’000, 50'000, 60’000, 100’000  Үнэлгээ - 500’000₮
 • Алтан дугаар:
 1. Багц 20’000, 22'000, 30’000, 33'000   Үнэлгээ - 800’000₮ 
 2. Багц 40’000, 50'000, 60’000, 100’000   Үнэлгээ - 1’000’000₮
 • Бриллиант дугаар:
 1. Багц 20’000, 22'000, 30’000, 33'000   Үнэлгээ - 2'000'000₮ /8*AAAAAA дугаарууд/
 2. Багц 40’000, 50'000, 60’000, 100’000   Үнэлгээ - 3’000’000₮ /8*11AAAA дугаарууд/

Урьдчилсан төлбөрт азын дугаарын үнэлгээ:

 • Мөнгөн дугаар: Үнэлгээ - 100’000₮
 • Алтан дугаар: Үнэлгээ - 500’000₮
 • Бриллиант дугаар: Үнэлгээ - 1’000’000₮ 

Хосолсон төлбөрт азын дугаарын үнэлгээ:

 • Мөнгөн дугаар: Үнэлгээ - 300’000₮
 • Алтан дугаар: Үнэлгээ - 800’000₮
 
 
 
 

 

Санамж:

 • Хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хугацааг сунгахдаа төлбөр төлөлт хийнэ. Нэгжийн цэнэглэлтээр хугацаа сунгагдахгүйг анхаараарай.
 

 

Зөвлөгөө:

 • Unitel вэбсайт-д хандан шинэ дугаар авах бол ЭНД дараарай.