Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Дата зарцуулахгүйгээр ашиглах боломжтой ямар вэб сайт болон апп-ууд байдаг вэ?

Дата зарцуулахгүйгээр ашиглах боломжтой вебсайт болон апп:
Дараах вэбсайт руу дата зарцуулахгүйгээр хандах боломжтой.
Дараах апп руу дата зарцуулахгүйгээр хандах боломжтой.
  • Unitel
  • DDishTV
  • Upoint
  • LookTV
  • Ebarimt

Санамж:

  • Та дээрх сайт, апп-аар дамжуулан гуравдагч сайт руу хандсан тохиолдолд дата төлбөр бодогдох болно.
  • Жишээ нь: Youtube-ийн бичлэг үзэх, Google map ашиглах.