Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Үндсэн салбараас ямар үйлчилгээ авч болох вэ?

Үндсэн салбараас дараах үйлчилгээг авах боломжтой.

 • Төлбөр төлөх 
 • Шинэ дугаар үүсгэх 
 • Нэгж авах
 • Үйлчилгээ хооронд шилжих /Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнээс дараа төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих, дараа төлбөрт үйлчилгээнээс урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих./
 • Багц ахиулах, бууруулах /Дараа төлбөрт үйлчилгээний багц хооронд шилжих, урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний багц хооронд шилжих/
 • Сим сэргээх
 • U-Point карт авах
 • Дугаар хадгалах 
 • Хаалгасан дугаараа нээх
 • Дугаар солих үйлчилгээ 
 • Нэмэлт үйлчилгээ 
 • Пин, пук код авах 
 • Нэр шилжүүлэг 
 • Гар утас борлуулах 
 • Web self care үйлчилгээ
 • Гэрээ цуцлах
 • Гэрээ шинэчлэх

Зөвлөгөө:

 • Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.