Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Мобайл диллерийн татан авалт хийсэн гүйлгээгээ яаж шалгуулах вэ?

Юнителийн дугаараас 1414, бусад операторын дугаараас 7777-8888 дугаарт холбогдон өөрийн мэдээллээ таруулан мобайл диллерийн татан авалт хийсэн гүйлгээгээ шалгуулах боломжтой.