Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Мобайл диллерийн дугаараа яаж солиулах вэ?

Юнителийн дугаараас 1414, бусад операторын дугаараас 7777-8888 дугаарт холбогдон өөрийн мэдээллээ таруулан мобайл диллерийн дугаараа солиулах хүсэлт өгөх боломжтой.