Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Мобайл диллерийн цэс яаж суулгах вэ?

Бүртгэлтэй мобайл диллерийн дугаараасаа 1414 лавлах төвд холбогдон мобайл диллерийн цэс суулгуулах хүсэлт өгөх боломжтой. 

Зөвлөгөө:

  • Мобайл диллерийн цэс суулгуулж байгаа дугаарын төлөв идэвхитэй байх.
  • 24 цагийн дотор мобайл диллерийн цэс сууна.

Санамж:

  • Шинээр мобайл диллер болох гэрээ хийсэн байх шаардлагатай.