Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч Toki хөтөч

Салбараас авах боломжтой үйлчилгээнүүд болон салбарын байршил харах

Та дараах үндсэн болон гэрээт салбарын сонголт дээр дарж тухайн салбаруудаас авах боломжтой үйлчилгээнүүдийг харахаас гадна үйлчилгээ авах өөрт ойр салбарын байршлыг харах заавартай танилцаарай.

Үндсэн салбараас авах боломжтой үйлчилгээ

Үндсэн салбараас дараах үйлчилгээг авах боломжтой.

 • Төлбөр төлөх 
 • Нэгж авах
 • Шинэ дугаар авах
 • Сим карт сэргээх
 • Үйлчилгээ хооронд шилжих /Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнээс дараа төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих, дараа төлбөрт үйлчилгээнээс урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих./
 • Багц ахиулах, бууруулах /Дараа төлбөрт үйлчилгээний багц хооронд шилжих, урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний багц хооронд шилжих/
 • U-Point карт авах
 • Дугаар хадгалах 
 • Хаалгасан дугаараа нээх
 • Дугаар солих үйлчилгээ 
 • Нэмэлт үйлчилгээ 
 • Пин, пук код авах 
 • Нэр шилжүүлэг 
 • Гэрээ цуцлах
 • Гэрээ шинэчлэх
 • Хэрэглэгчийн мэдээлэл засах
 • Ярианы дэлгэрэнгүй хуулга авах
 • Байгууллагын үйлчилгээ
 
 

Гэрээт салбараас авах боломжтой үйлчилгээ

Та гэрээт салбараас дараах үйлчилгээг авах боломжтой.

 • Төлбөр төлөх 
 • Нэгж авах
 • Шинэ дугаар авах
 • Сим карт сэргээх
 • Үйлчилгээ хооронд шилжих /Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнээс дараа төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих, дараа төлбөрт үйлчилгээнээс урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих./
 • Багц ахиулах, бууруулах /Дараа төлбөрт үйлчилгээний багц хооронд шилжих, урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний багц хооронд шилжих/
 • U-Point карт авах
 • Дугаар хадгалах 
 • Хаалгасан дугаараа нээх
 • Дугаар солих үйлчилгээ 
 • Нэмэлт үйлчилгээ 
 • Пин, пук код авах 
 • Нэр шилжүүлэг 
 • Гэрээ цуцлах
 • Гэрээ шинэчлэх
 • Хэрэглэгчийн мэдээлэл засах
 
 

Салбарын байршил харах заавар

Unitel вэбсайт ашиглан салбарын байршил харахдаа ЭНД дараад газрын зураг болон жагсаалт ашиглан хараарай.