Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

LookTV үзэх эрхээ төлбөр төлж сунгасан үедээ IP77 дугаараа холбоход миний үйлчилгээний хугацаа нэмэгдэх үү?

Үйлчилгээний хугацаа сунгагдахгүйгээр аль урт хугацаанд үргэлжлэх эрхээр бодогдоно.

Жишээ нь: Та төлбөрөө нэг сараар төлсөн байхад IP77 дугаарын хүчинтэй хугацаа тань хоёр сарын дараа дуусах бол та хоёр сарынхаа турш л монгол сувгуудаа үнэгүй үзэх эрхтэй байна.