Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

8000 картын урамшуулалд хэрхэн хамрагдах вэ?

Урамшууллын картын мэдээлэл:

Урьдчилсан, хосолсон, дараа төлбөрт үйлчилгээний бүх хэрэглэгч 8'000 төгрөгийн картын цэнэглэлт бүрдээ бонус эрх авах боломжтой.

Дараах сувгуудаас сонгон цэнэглэлт хийгээрэй.

Зөвлөгөө: 

  • Урамшууллын эрхээ 24 цагийн дотор мессэж илгээн сонгож авна. Нэмэлт эрхийн хүчинтэй хугацаа 7 хоног.
  • Бонус нэгжийг сонгох бол 1400 дугаарт 1 гэсэн тоог мессэжээр илгээнэ. Дата эрхийг сонгох бол 1400 дугаарт 2 гэсэн тоог мессэжээр илгээгээрэй.

Санамж: 

  • Цэнэглэснээс хойш 24 цагийн дотор мессэж илгээн нэмэлт эрхээ сонгоогүй хэрэглэгчдэд бонус нэгж автоматаар идэвхэжнэ.