Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Гэр бүлийн (Collective) групп хэрхэн үүсгэх вэ?

Эхний гишүүнээ нэмснээр гэр бүлийн Collective групп үүсэх ба дараах зааврын дагуу группдээ гишүүн нэмэх боломжтой.

Групп үүсгэх, гишүүн нэмэх заавар:

 • "NEMEH" гэж бичээд зай аван группт гишүүнээр нэмэх гэж буй хэрэглэгчийнхээ утасны дугаарыг оруулан 4422 дугаарт мессэж илгээнэ. Нэмэгдэх гишүүн таны хүсэлтийг зөвшөөрснөөр групп үүснэ.
 • Гишүүн нэмэх: NEMEH 8xxxxxxx -> 4422 
 • Та эхний гишүүнийг нэмж групп үүсгэснээр группийн админ эрхтэй болно. Админ нь группт гишүүн нэмэх, хасах, группийг устгах эрхтэй байна. Та группийн өөр нэгэн гишүүн рүү админ эрхээ шилжүүлэх боломжтой.
 • Админ эрх шилжүүлэх: Change 8xxxxxxx -> 4422

Групптэй холбоотой бусад заавар:

 • Группт бүртгэлтэй гишүүдийг харах: GISHUUN -> 4422
 • Группээс гарах: GROUP OFF -> 4422
 • Групп устгах: DELETE -> 4422
 • Группээс гишүүн хасах: HASAH 8xxxxxxx -> 4422
 • Үйлчилгээний мэдээлэл авах: GROUP INFO -> 4422
 • Заавар авах: GROUP HELP -> 4422

Санамж:

 • Бусад операторын хэрэглэгчид Collective группийн тохиргоотой холбоотой дээрх мессэжүүдийг 134422 тусгай дугаарт илгээнэ.