Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Гэр бүлийн Collective үйлчилгээнд бүртгүүлснээр ямар давуу талтай вэ?

Collective үйлчилгээнд бүртгүүлснээр дараах нэмэлт эрхүүдийг авах боломжтой.

  • Групп дэх Юнителийн дугаартай гишүүд хоорондоо хязгааргүй үнэгүй ярина.
  • Зөвхөн Collective-ийн гишүүд дундын дансандаа Юнителийн үйлчилгээнээс 10% хүртэлх U-Point оноог цуглуулах боломжтой.
  • U-point оноогоо гэр бүлийн гишүүдтэйгээ хамтдаа цуглуулан зарцуулах боломжтой.
  • U-Point үйлчилгээний хамтрагч байгууллагуудаар үйлчлүүлэхдээ зөвхөн гэр бүлийн гишүүдэд зориулсан онцгой хөнгөлөлт урамшууллуудыг эдэлнэ.
  • U-point оноогоо та Юнителийн үйлчилгээнээс гадна Номин, Caffe bene, MT шатахуун түгээх станц, Гэгээнтэн театр зэрэг бусад олон байгууллагуудаар үйлчлүүлэхдээ ашиглах боломжтой.
  • Бусад операторын дугаартай гэр бүлийн гишүүнээ группдээ нэмэх боломжтой.