Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Collective группээ хэрхэн устгах вэ?

Collective группээ устгах заавар:

  • Collective группээ устгах бол 4422 дугаарт DELETE гэж мессэж илгээнэ.
  • Хэрэв бусад операторын хэрэглэгч бол 134422 дугаарт DELETE гэж мессэж илгээнэ.

Санамж: 

  • Зөвхөн админ эрхтэй хэрэглэгч групп устгах эрхтэй ба группээс гарах бол GROUP OFF гэж 4422 дугаарт мессэж илгээнэ.