Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Би Collective группээс гарсан/групп устсан бол U-Point оноо цуглуулах эрх устах уу?

Та Collective группт орохоос өмнө U-Point оноо цуглуулдаг байсан бол таны U-Point цуглуулах эрх устахгүй хувийн дансандаа 3%-иар U-Point оноо цуглуулах боломжтой байна. 

Та Collective группт орохоос өмнө U-Point оноо цуглуулах эрхгүй байсан бол группээс гарснаар таны U-Point оноо цуглуулах эрх устана. Та 1415 дугаарт ON гэж илгээн U-Point цуглуулах эрхтэй болно.

Санамж: 

  • Та Collective группээс гарснаар U-Point оноог 6%, 10%-иар цуглуулах боломжгүй болохыг анхаарна уу.