Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Гэр бүлийн Collective группдээ гишүүн нэмсэн/хассан. Миний U-Point цуглуулах хувь хэзээ өөрчлөгдөх вэ?

Та сарын дундуур Collective групптээ гишүүн нэмсэн/хассан бол дараа сарын 1-ээс эхлэн таны U-Point цуглуулах хувь өөрчлөгдөнө.