Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Салбарт хандахгүй дижитал суваг ашиглан ямар үйлчилгээ авах боломжтой вэ?

Дижиталаар төлбөр төлөх, данс цэнэглэх, дата багц худалдан авах заавар: Үйлчилгээний нэр дээр дарж заавартай танилцаарай.

 1. Хосолсон төлбөрт дугаарын төлбөр төлөх
 2. Хосолсон төлбөрт дугаарт нэгж авах
 3. Урьдчилсан төлбөрт дугаарт нэгж авах
 4. Chatbot-р дараа төлбөрт дугаарын төлбөр төлөх, шалгах
 5. Мобайл банк ашиглан нэгж худалдан авах заавар /Урьдчилсан төлбөрт/
 6. Урьдчилсан төлбөрт гэр интернэтд дата авах
 7. Дараа төлбөрт дугаарын төлбөр төлөх
 8. Дата багц авах
 9. Мобайл банк ашиглан төлбөр төлөх
 10. Банкны апп ашиглан төлбөр төлөх

Салбарт хандахгүйгээр дижиталаар буюу help@unitel.mn и-мэйл хаягаар гараар бичсэн өргөдөл болон цахим үнэмлэхийн зураг, холбоо барих гар утасны дугаараа илгээж дараах үйлчилгээг авах боломжтой: 

 1. Дугаар хадгалуулах
 2. Сим сэргээлт 
 3. Шинэ дугаар авах
 4. Хадгалуулсан дугаар нээх
 5. Нэр шилжүүлэх /энгийн/ 
 6. Авлага төлөх, авах  
 7. Багц ахих 
 8. Багц буурах  
 9. Барьцаа байршуулах 
 10. Барьцаа буцаах 
 11. eSIM 
 12. Хэрэглэгчийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах
 13. Устсан дугаараа буцаан авах 
 14. Нэгжийн зээл, 
 15. Дугаар солих
 16. Лизинг хаах 
 17. Шинэ дугаар - IP77
 18. Нэр шилжүүлэх - IP77 
 19. Мэдээлэл шинэчлэх - IP77 
 20. Дугаар солих - IP77 
 21. Дугаар нээх - Гэр интернэт
 22. Дугаар хаах - Гэр интернэт 
 23. Гэр интернэт нэр шилжүүлэг /гэрээгүй/ - Гэр интернэт 
 24. Мэдээлэл шинэчлэх - Гэр интернэт 
 25. Барьцаа буцаах - Гэр интернэт 
 26. Багц өөрчлөх - Гэр интернэт

Дижиталаар буюу help@unitel.mn и-мэйл хаягаар үзүүлэхгүй үйлчилгээний жагсаалт: 

 1. Бүх төрлийн гэрээ цуцлалт
 2. Дараа төлбөрт дугаарын нэр шилжүүлэг
 3. Урт хугацааны гэрээ хийж утас авах
 4. Гэрээтэй гэр интернэт нэр шилжүүлэг 
 5. Гэр интернэт хүргэлт
 6. 3 сарын хүсэлт
 7. Гэр дүүрэн нэр шилжүүлэг

Зөвлөгөө: 

 • Үйлчилгээгээ сонгон дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. 
 • Unitel апп татах бол Android, IOS дараарай.
 • Unitel вэбсайт-руу хандах бол ЭНД дараарай.
 • Unitel chatbot-руу холбогдох бол ЭНД дараарай.
 • Ковид 19-ийн нөхцөл байдлын улмаас УБ-ын үндсэн салбаруудын ажиллах цагийн хуваарийн талаар мэдээлэл авах бол ЭНД дараарай.