Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U-Point гэж юу вэ?

Үндэсний үйлдвэрлэгч, импортлогч болон худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд нэгдэн, үнэнч хэрэглэгчээ урамшуулах зорилгоор хэрэгжүүлж буй нэгдсэн лояалти хөтөлбөр юм. Юнител компани Монголын хамгийн анхны U-Point нэгдсэн лояалти хөтөлбөрт нэгдлээ. 

Хэрэглэгч та бизнесийн салбартаа тэргүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдээр үйлчлүүлэх бүрд үнийн дүнгийн 3 болон түүнээс дээш хувийн U-Point оноо цуглуулах ба уг цуглуулсан оноогоо гишүүн байгууллагуудын дурын салбараас худалдан авалт хийхдээ зарцуулах боломжтой.

Зөвлөгөө:

  • U-Point оноогоо ашиглан Unitel-ийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авах бол ЭНД дараарай.