Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч Toki хөтөч

U-Point оноо зарцуулан авах боломжтой үйлчилгээ

U-Point оноо зарцуулан авах боломжтой дараах байгууллагуудын үйлчилгээтэй танилцаарай.

U-Point үйлчилгээнд нэгдсэн хэрэглэгчид U-Point карт худалдан авч болон гар утсандаа U-Point апп татаж суулгаад U-Point-д нэгдсэн хамтрагч байгууллагуудаас оноо цуглуулж, дансан дах Upoint оноогоо 1UPOINT=1ТӨГРӨГ-өөр тооцон зарцуулах боломжтой.

Юнителийн үйлчилгээ

Юнител группийн дараах бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдэд U-Point оноог зарцуулах боломжтой.

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ

Нэмэлт үйлчилгээ авах

1. Нүүр хэсгээс “Нэмэлт" цэсийг сонгоно.

2. Нэмэлт цэсээс" U-point үйлчилгээ" цэсийг сонгоно.

3.   “Нэмэлт үйлчилгээ” цэсийг сонгоно.

4. Бүтээгдэхүүнээ сонгоно.

5. Баталгаажуулж “Авах” товчийг дарна.

6. Амжилттай үйлчилгээ авсан тохиолдолд дараах хэсэг харагдана.

 
 

Хоног авах

1.    Нүүр хэсгээс “Нэмэлт” цэсгийг сонгоно.


2.    Нэмэлт цэсээс U-point үйлчилгээ цэсийг сонгоно.


3.    Хоног идэвхжүүлэх цэсийг сонгоно.


4.    Сунгах хоногоо сонгоно.


5.    Баталгаажуулж “Сунгах” товчийг дарна.

6. Амжилттай үйлчилгээ авсан тохиолдолд дараах хэсэг харагдана.

 
 

Задгай дата авах

 1. Нүүр хэсгээс “Нэмэлт” цэсийг сонгоно.

     2. Нэмэлт цэсээс “U-point үйлчилгээ” цэсийг сонгоно.

     3. “Задгай дата” цэсийг сонгоно.

4. Боломжит задгай дүнтэй танилцаж “Авах” товчийг дарна.

5. Баталгаажуулж “Авах” товчийг дарна.

6. Амжилттай үйлчилгээ авсан тохиолдолд дараах хэсэг харагдана.

 
 

Задгай нэгж авах

1.    Нүүр хэсгээс “Нэмэлт” цэсийг сонгоно.


2.    Нэмэлт цэсээс “U-point үйлчилгээ” цэсийг сонгоно.


3.    Боломжит задгай дүнтэй танилцаж “Авах” товчийг дарна.


4.    Баталгаажуулж “Авах” товчийг дарна.

5. Амжилттай үйлчилгээ авсан тохиолдолд дараах хэсэг харагдана.

 
 
 
 

Дараа төлбөрт үйлчилгээ

Задгай дата авах

     1. Нүүр хэсгээс “Нэмэлт” цэсийг сонгоно.

2. Нэмэлт цэсээс “U-point үйлчилгээ” цэсийг сонгоно.


3. Нийт U-point үлдэгдэлд авч болох задгай датаны хэмжээ харагдана.


4. "Авах” товчийг дарна.

5. “Авах” товч дарсны дараа баталгаажуулах хэсэг гарч ирнэ. Мэдээлэлтэй танилцаад авах товчийг дарна. 


6. Амжилттай үйлчилгээ авсан тохиолдолд дараах хэсэг харагдана.

 
 

Нэмэлт үйлчилгээ авах

1. Нүүр хэсгээс “Нэмэлт” цэсийг сонгоно.


2. Нэмэлт цэсээс “U-point үйлчилгээ” цэсийг сонгоно.


3. U-point үйлчилгээ цэсээс “Нэмэлт үйлчилгээг” сонгоно.


4. Үлдэгдэл U-point-р авах боломжтой үйлчилгээний картууд идэвхтэй харагдана. U-point оноо хүрэлцэхгүй бол уг тухайн карт идэвхгүй харагдах ба цааш үйлдэл хийх боломжгүй байна.


5. “Авах” товч дарсны дараа баталгаажуулах хэсэг гарч ирнэ. Мэдээлэлтэй танилцаад авах товч дарна.

6. Амжилттай үйлчилгээ авсан тохиолдолд дараах хэсэг харагдана.

 
 
 
 
 
 

Юнивишний үйлчилгээ

Дансандаа Upoint оноотой хэрэглэгчид 1UPOINT=1ТӨГРӨГ-өөр тооцон IPTV-гээсээ болон Unitel апп, Unitel вэбсайт ашиглан доорх үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. 

 • Төлбөрт суваг идэвхжүүлэх /зөвхөн IPTV дээрээс оноо ашиглана/
 • Кино багц идэвхжүүлэх /зөвхөн IPTV дээрээс оноо ашиглана/
 • Видео сангаас кино авах /зөвхөн IPTV дээрээс оноо ашиглана/
 • Төлбөрөө төлөх 
 • Төхөөрөмж худалдан авах /зөвхөн үндсэн салбарт хандаж оноо ашиглана/
 
 

 

Зөвлөгөө:

 • U-Point оноогоор хөтөлбөрт нэгдсэн бусад хамтрагч байгууллагуудын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авах боломжтой. Хамтрагч байгууллагуудын мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцаарай.
 • *1415# тусгай дугаарт залгаж эсвэл Unitel апп, Unitel вэбсайт ашиглан доорх үйлчилгээг авах боломжтой.
 • U-Point оноогоор дата багц болон задгай датаг веб сайтаас авах бол ЭНД дараарай.
 • U-Point оноогоор цэнэглэгч карт болон задгай нэгжийг веб сайтаас авах бол ЭНД дараарай.
 • U-Point оноо ашиглан веб сайтаар төлбөр төлөх бол ЭНД дараарай.
 • U-Point оноо ашиглан веб сайтаар нэмэлт үйлчилгээ идэвхжүүлэх бол /Unimusic, Орчны чимээ, Мааз дуудлага/ үйлчилгээний нэр дээр дараарай.
 • Unitel апп татах бол AndroidiOS дараарай.