Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U-Point оноо хэрхэн цуглуулах вэ?

1415-т ON гэсэн хүсэлтийг илгээж U-Point оноо цуглуулах эрхээ нээх боломжтой.

Урьдчилсан төлбөрт:

  • 1415-т ON гэсэн хүсэлтийг илгээснээр 2'000 ба түүнээс дээш төгрөгийн үндсэн цэнэглэгч картаар дансаа цэнэглэх бүрд цэнэглэсэн дүнгийн 3%-д U-Point оноо цуглуулна.

Дараа төлбөрт

  • Тусгай дугаар 1415-т ON гэсэн хүсэлтийг илгээн төлбөрөө хугацаандаа төлсөн тохиолдолд төлсөн дүнгийн 3%-д U-Point оноо цуглуулна.

Гэр Интернэт 

  • Тусгай дугаар 1415/131437-т ON ********(Гэр Интернэтийн дугаар)-аа бичиж илгээн төлбөрөө хугацаандаа төлөх, 2'000 ба түүнээс дээш төгрөгийн цэнэглэгч картаар дансаа цэнэглэх бүрдээ цэнэглэсэн үнийн дүнгийн 3%-д Upoint оноо цуглуулна.