Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

10% U-Point оноо хэрхэн цуглуулах вэ?

Та Collective үйлчилгээнд бүртгүүлснээр 10% хүртэлх U-Point оноо цуглуулах боломжтой. 

Групп дэх Юнителийн идэвхтэй гишүүний тооноос хамааран:

  • 5 гишүүнтэй бол 10%
  • 3-4 гишүүнтэй бол 6%
  • 1-2 гишүүнтэй бол 3% U-Point оноог группийн гишүүн болгон Юнителийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнээс цуглуулах боломжтой.
  • Группийн % сар болгоны 1-ний өдөр шинэчлэгдэнэ. 

Санамж: 

  • Урьдчилсан төлбөрт дугаартай бол үйлчилгээний хоногоо сунгасан хэрэглэгчид орно. /групп-н идэвхтэй гишүүнд хамаарна/
  • Дараа болон Хосолсон төлбөрт дугаартай бол төлбөрөө төлсөн хэрэглэгчид орно. /групп-н идэвхтэй гишүүнд хамаарна/