Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

*1415# дугаарт залгаж U-Point оноогоороо яаж нэгж авах вэ?

*1415# -рүү залгаж U-Point оноогоор нэгж авах зурган заавар:

*1415#-4-2=>

  1. 2000negj - 2000 U-Point
  2. 3000negj - 3000 U-Point
  3. 5000negj - 5000 U-Point
  4. 15000negj - 15000 U-Point
  5. 40000negj - 40000 U-Point
  6. busad