Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

*1415# дугаарт залгаж U-Point оноогоо ашиглан Unimusic үйлчилгээг яаж идэвхжүүлэх вэ?

*1415# руу залган U-Point оноогоороо Unimusic үйлчилгээ идэвхжүүлэх зурган заавар:

*1415#-4-4-1. Unimusic

  1. 30honog - 1200 U-Point
  2. 90honog - 3000 U-Point
  3. 180honog - 5500 U-Point
  4. 365honog - 10000 U-Point