Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

*1415# дугаарт залгаж U-Point оноогоо ашиглан орчны чимээ үйлчилгээг яаж идэвхжүүлэх вэ?

*1415# руу залгаж U-Point оноогоор орчны чимээ үйлчилгээ идэвхжүүлэх зурган заавар:

*1415#-4-4-2. Orchnii chimee

  1. 7honog-300 U-Point
  2. 30honog-1000 U-Point