Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U-Point оноогоо бусдад шилжүүлэх боломжтой юу?

Гэр бүлийн Collective үйлчилгээнд нэгдсэн хэрэглэгчид оноо илгээх боломжгүй ба хэрэглэгч группээс гарсан бол оноо хүлээн авах, илгээх боломжтой.