Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Шинэ хэрэглэгч U-Point оноо цуглуулах боломжтой юу?

U-Point үйлчилгээнд бүртгүүлж оноо цуглуулах заавар:

  • Дугаараа collective гэр бүлийн групп үйлчилгээнд бүртгүүлэх
  • 1415 дугаарт ON гэсэн мессэжийг илгээх

Санамж:

  • Таны мэдээлэл бүрдүүлэлт бүрэн байх ёстойг анхаарна уу.