Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U-Point картгүй бол оноогоо ашиглаж болох уу?

U-Point картгүй Юнителийн дугаартай хэрэглэгч бол цуглуулсан оноогоо зөвхөн Юнител группийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд зарцуулах боломжтой байна.

U-Point карттай хэрэглэгч нь Юнител группийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнээс гадна U-Point-д нэгдсэн салбартаа тэргүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдээр үйлчлүүлэх бүрдээ оноо цуглуулах болон зарцуулах боломжтой.