Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Юнивишн үйлчилгээний хэрэглэгч U-Point оноогоо юунд зарцуулах боломжтой вэ?

Дансандаа Upoint оноотой хэрэглэгчид 1UPOINT=1ТӨГРӨГ-өөр тооцон зарцуулах боломжтой. Хэрэглэгч IPTV-гээрээ үйлчилгээ идэвхжүүлэх боломжтой. Үүнд:

  • Төлбөрт суваг идэвхжүүлэх
  • Кино багц идэвхжүүлэх 
  • Видео сангаас кино авах 
  • Төлбөрөө төлөх
  • Төхөөрөмж худалдан авах