Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Гүйлгээний пин код хэрхэн авах вэ? /U-Point/

U-Point гүйлгээний пин код авах заавар:

  • Юнителийн дугаар бүртгүүлсэн хэрэглэгч 4422 дугаарт PIN гэж илгээн кодоо авах боломжтой.
  • Юнителээс бусад операторын дугаартай хэрэглэгч 134422 дугаарт PIN гэж илгээх кодоо авах боломжтой.