Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U-Point оноо ашиглан Мааз дуудлага үйлчилгээ яаж идэвхжүүлэх вэ?


Мессэжээр U-Point оноо ашиглан мааз дуудлага идэвхжүүлэх заавар:

Дараах сувгуудаас сонгон Мааз дуудлага идэвхжүүлэх заавартай танилцана уу.

Зөвлөгөө:

  • Nemelt гэж бичин 1415 дугаар мессеж илгээж мэдээлэл авна.
  • Нэмэлт үйлчилгээний кодыг 1415 дугаарт мессэжээр илгээнэ.