Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U-Point оноо ашиглан Орчны чимээ үйлчилгээ яаж идэвхжүүлэх вэ?


U-Point оноо ашиглан Орчны чимээ үйлчилгээ идэвхжүүлэх заавар:

Дараах сувгуудаас сонгон Орчны чимээ үйлчилгээ идэвхжүүлэх заавартай танилцана уу.

Зөвлөгөө:

  • Nemelt гэж бичин 1415 дугаар мессэж илээж мэдээлэл авна.
  • Нэмэлт үйлчилгээний кодыг 1415 дугаарт мессэжээр илгээнэ.