Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U-Point оноо ашиглан юнимюзик үйлчилгээ яаж идэвхжүүлэх вэ?

U-Point оноо ашиглан юнимюзик үйлчилгээ идэвхжүүлэх зурган заавар:

Дараах сувгуудаас сонгон юнимюзик үйлчилгээ идэвхжүүлэх заавартай танилцана уу.

Зөвлөгөө:

  • Nemelt гэж бичин 1415 дугаар мессеж илээж мэдээлэл авах боломжтой.
  • Нэмэлт үйлчилгээний кодыг 1415 дугаарт мессэжээр илгээнэ.