Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U-Point оноо ашиглан дата багц яаж идэвхжүүлэх вэ?

U-Point оноо ашиглан дараах дата багцуудаас идэвхжүүлэх боломжтой.

Зөвлөгөө: 

  • Багцын кодыг 1415 дугаарт илгээн дата багцаа идэвхжүүлнэ
  • Задгай нэгж 100-с 1'500MB авсан бол тухайн өдрөө дуустал
  • 1'501-2'500MB бол 24 цагийн хугацаанд хүчинтэй
  • 1 U-Point = 1 төг

Дараах сувгуудаас сонгон дата багц идэвхжүүлэх заавартай танилцана уу.