Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U-Point оноо ашиглан үйлчилгээний хоногоо яаж сунгах вэ?

Дансан дахь U-Point оноогоо ашиглан үйлчилгээний хоногоо сунгах боломжтой.

1. 1415 дугаарт Honog гэсэн мессеж илгээнэ.

  • 1-20 хүртэл тоог Honog-ийн өмнө бичиж илгээх ба таны илгээсэн өдрөөр үйлчилгээний хоног сунгагдана.
  • Жишээ нь: 5Honog гэж бичээд 1415 дугаарт илгээснээр таны үйлчилгээний хугацаа 5 хоногоор сунгагдана.

2. *1415# дугаарт залган U-Point оноо ашиглан үйлчилгээний хоногоо сунгах заавар:

1. *1415# дугаарт залгана.

2. 5 дээр дарж Хоног идэвхжүүлэх цэс рүү орно.

3. Үйлчилгээний хоногоо сонгоод харгалзах тоог илгээж хугацаагаа сунгана.

Санамж:

  1. Smartdays, Smartdata үйлчилгээний хэрэглэгч хоног дуусах өдрөө 2-20 хүртэл хоног, үйлчилгээний эрх хаагдсан үед 2-20 хоног идэвхжүүлэх боломжтой.
  2. Үйлчилгээний эрх хаагдсан бол *1415# дугаар руу залгаж үйлчилгээний хоногоо сунгах боломжтой.

Зөвлөгөө:

  • U-Point оноо ашиглан нэгж худалдан авах бол ЭНД дараарай.