Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

*1415# буюу USSD ашиглан U-Point оноогоор яаж нэгж авах вэ?

1. *1415# руу залгана.

2. 4 дээр дарж negj avah руу орно.

3. 6 дээр дарж zadgai negj рүү орно.

4. 1 дээр дарж avah руу орно.

5. Хүсэлт амжилттай илгээгдэнэ.

Санамж:

  • Дансандаа 20 болон түүнээс дээш U-Point оноотой хэрэглэгчид 1 U-Point=1 нэгжээр тооцон, 20-1999 хүртэлх нэгж авах боломжтой.
  • 20-оос доош U-Point оноотой хэрэглэгчид оноогоороо нэгж авах боломжгүй.
  • 20-1999 хооронд U-Point оноотой хэрэглэгчид нэгж авахад бүх оноо нь зарцуулагдана. Жишээ нь: Хэрэглэгчийн дансанд 1366 U-Point оноо байвал 1366 нэгж авах боломжтой.