Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Мессэж илгээн U-Point оноогоор яаж нэгж авах вэ?

1. 1415 дугаарт zadgai negj гэж бичин илгээнэ.

2. U-Point –оор нэгж идэвхжүүлэх мессэж ирнэ. Нэгж авах бол yes гэж бичин хариу илгээнэ.

3. Таны U-Point оноо хасагдаж, данс нэгжээр цэнэглэгдэнэ.

Санамж:

  • Дансандаа 20 болон түүнээс дээш U-Point оноотой хэрэглэгчид 1 U-Point=1 нэгжээр тооцон, 20-1999 хүртэлх нэгж авах боломжтой.
  • 20-оос доош U-Point оноотой хэрэглэгчид оноогоороо нэгж авах боломжгүй.
  • 20-1999 хооронд U-Point оноотой хэрэглэгчид нэгж авахад бүх оноо нь зарцуулагдана. Жишээ нь: Хэрэглэгчийн дансанд 1366 U-Point оноо байвал 1366 нэгж авах боломжтой.