Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Unitel апп ашиглан U-Point оноогоороо яаж нэгж авах вэ? 

1. Unitel апп руу ороод, утасны дугаараа бичин үргэлжлүүлэх хэсэгт дарна.

2. Зүүн дээд буланд байрлах цэс дээр дарна.

3. U-Point цэс дээр дарна.

4. Задгай нэгж авах цэс дээр дарна.

5. Нэгжийн дүнгээ бичээд авах хэсэгт дарна.

6. Тийм хэсэгт дарж нэгжээ худалдан авна.

Санамж:

  • Дансандаа 20 болон түүнээс дээш U-Point оноотой хэрэглэгчид 1 U-Point=1 нэгжээр тооцон, 20-1999 хүртэлх нэгж авах боломжтой.
  • 20-оос доош U-Point оноотой хэрэглэгчид оноогоороо нэгж авах боломжгүй.
  • 20-1999 хооронд U-Point оноотой хэрэглэгчид нэгж авахад бүх оноо нь зарцуулагдана. Жишээ нь: Хэрэглэгчийн дансанд 1366 U-Point оноо байвал 1366 нэгж авах боломжтой.

Зөвлөгөө:

  • Unitel апп татах бол AndroidIOS дараарай.