Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Unitel вэбсайт руу нэвтэрч U-Point оноогоор яаж нэгж авах вэ? 

1. Unitel вэбсайт руу дугаараараа нэвтрэн орно.

2. U-Point цэс рүү орно.

3. Юнител цэсийн задгай нэгж, дата хэсгийг сонгоно.

4. U-Point оноогоороо авах боломжит нэгжин дүнтэй танилцаад, авах хэсэгт дарна.

5. Тийм хэсэгт дарж нэгжээ авна.

Санамж:

  • Дансандаа 20 болон түүнээс дээш U-Point оноотой хэрэглэгчид 1 U-Point=1 нэгжээр тооцон, 20-1999 хүртэлх нэгж авах боломжтой.
  • 20-оос доош U-Point оноотой хэрэглэгчид оноогоороо нэгж авах боломжгүй.
  • 20-1999 хооронд U-Point оноотой хэрэглэгчид нэгж авахад бүх оноо нь зарцуулагдана. Жишээ нь: Хэрэглэгчийн дансанд 1366 U-Point оноо байвал 1366 нэгж авах боломжтой.

Зөвлөгөө:

  • Unitel вэбсайт руу хандах бол ЭНД дараарай.