Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U brand-ийн нэмэлт багцууд гэж юу вэ?

U brand-ийн 14-23 насны залуус шөнийн, social, streaming нэмэлт багцуудыг дараах зааврын дагуу идэвхжүүлэх боломжтой.

  • Шөнийн дата - 00:00 - 08:00 цагийн хооронд хурдны хязгааргүй ашиглах дата багц
  • Сошиал багц - Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, Twitter дата хязгааргүй нэвтрэх эрх

Багц авах заавар:

Та авах багцынхаа харгалзах кодыг 1484 дугаарт илгээгээрэй.