Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U brand-ийн хэрэглэгч хос дугаартай болох боломжтой юу?

U brand-ийн хэрэглэгч нэг дугаар сонгон хосоор бүртгүүлэх боломжтой ба хэн нэгэн нь 24 нас хүртлээ хоорондоо хязгааргүй үнэгүй ярих эрхтэй.

Санамж:

  • Хосын үйлчилгээнд 1 хэрэглэгчийн дугаарыг бүртгүүлэх боломжтой. Хэрвээ бүртгэлтэй дугаараа солих бол өмнөх дугаараа цуцлан дахин шинээр бүртгүүлээрэй. 
  • Шинэ дугаар бүртгүүлэх хураамж: 1'000₮

Зөвлөгөө:

  • Хосын үйлчилгээнд бүртгүүлэх: 1484 дугаарт HOS 8xxxxxxx гэж хос болох хэрэглэгчийн дугаарыг бичин илгээнэ.
  • Хосын үйлчилгээг цуцлах: 1484 дугаарт HOS OFF гэж илгээнэ.