Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U brand-ийн хэрэглэгч 128 kbps хурдаар интернэт орох эрхээ хэрхэн цуцлах, идэвхжүүлэх вэ?

U brand-ийн хэрэглэгч 128 kbps хурдаар интернэт орох эрхээ цуцлах болон идэвхжүүлэх заавар:

  1. 128kbps хурдаар хязгааргүй ашиглах дата эрхээ унтраах бол 1484 дугаарт 128OFF гэж илгээнэ. 
  2. Буцаан идэвхжүүлэх бол 1484 дугаарт 128ON гэж илгээнэ.